Visie henk Fransen

Het is mijn visie om een medicijnloos ziekenhuis te creëren (centrum voor zelfgenezing) waar mensen met kanker die dat willen – naast hun reguliere behandeling – deskundig begeleid worden in goede alternatieve behandelingen van kanker.
– Henk Fransen

Dokter Pang Ming, een oosters en westers opgeleid arts, ontwikkelde eind vorige eeuw een methode voor zelfgenezing: Zhineng. Het betreft een serie eenvoudige oefeningen om het zelfgenezend vermogen van mensen te versterken. In 1991 startte hij een klein centrum dat in enkele jaren tijd uitgroeide tot wat wordt genoemd: het grootste medicijnloze ziekenhuis ter wereld.

Het grootste medicijnloze ziekenhuis ter wereld

  • Dit centrum werd in enkele jaren tijds door meer dan 300.000 patiënten vanuit de hele wereld bezocht
  • Alle patiënten werden bij aanvang medisch getest en trainden daarna een maand lang, waarna de testen herhaald werden
  • Het verbeterpercentage was meer dan 95%
  • Er zijn meerdere wetenschappelijke rapporten over Zhineng gepubliceerd in China
  • In 1998 was dr. Pang Ming de eerste persoon die een certificaat van waardering ontving van het Chinese Ministerie van Sport en Gezondheid
  • Van de elf onderzochte Qigong vormen is Zhineng als meest helende vorm erkend (door de Chinese overheid)

In het grootste medicijnloze ziekenhuis ter wereld beoefenden dagelijks duizenden ‘patiënten’ Zhineng. Om politieke redenen verbood de Chinese overheid eind jaren negentig alle grote bijeenkomsten en samenscholingen in het land en moest dokter Pang Ming zijn ziekenhuis sluiten. De door Pang Ming opgeleide Zhineng leraren bleven in China kleine groepen patiënten begeleiden en sommigen reisden naar het buitenland om Zhineng breder bekend te maken.

Xie Chuan

Xie Chuan is één van de door dokter Pang Ming opgeleide Zhineng leraren. Hij gaf les in het medicijnloze ziekenhuis van dokter Pang Ming en is nu werkzaam in een Zhineng Research Centrum waar onderzoek wordt gedaan naar de genezende effecten van deze vorm van zelfgenezing. In 2015 ontmoette ik Xie Chuan tijdens een Zhineng workshop in Nederland.

Workshop met de Chinese leraar Xie Chuan en Henk Fransen

‘Toen ik Xie ontmoette was ik geraakt door zijn eenvoud en de impact die
zijn bewegingen al in korte tijd hadden op mij en mijn medecursisten.’

– Henk Fransen

De visie

Samen met Xie Chuan organiseerde ik in 2016 drie Zhineng workshops die binnen 24 uur waren volgeboekt (in totaal in meer dan 400 deelnemers). Xie logeerde enige tijd bij mij thuis en stelde mij voor om langzaam toe te werken naar het vormgeven van een medicijnloos ziekenhuis in Nederland (centrum voor zelfgenezing). Een centrum waar mensen met kanker naast het intensief beoefenen van Zhineng ook nog een aantal effectieve andere alternatieve behandelingen kunnen krijgen.

Xie logeerde enige tijd bij mij thuis en stelde mij voor om
langzaam toe te werken naar het vormgeven van een
medicijnloos ziekenhuis in Nederland

Wat moet je je voorstellen bij ‘het eerste medicijnloze ziekenhuis van Nederland’?

Het eerste medicijnloze ziekenhuis van Nederland is een toekomstvisie. De weg er naartoe een stapsgewijs proces.

De eerste jaren zal ik Zhineng workshops met Xie Chuan organiseren zodat veel mensen kennis kunnen maken met deze eenvoudige oefeningen voor zelfgenezing. Daarnaast zal ik naast de online cursus Zhineng – oefeningen voor zelfgenezing nog de andere in de video genoemde online programma’s maken. Op deze manier kan ik veel mensen op weg helpen naast hun reguliere behandelingen

Stap voor stap zal ik toewerken naar het meerdere keren per jaar organiseren van langer durende workshops voor zieke mensen waarin Zhineng intensiever beoefend kan worden. Tijdens deze langer durende workshops krijgen deelnemers deskundige begeleiding in alle zaken die van belang zijn in een goede alternatieve totaal aanpak van kanker: voeding, supplementen, ontgifting, stress, omgevingsfactoren, etc. Op den duur zullen we op die manier een centrum voor zelfgenezing kunnen realiseren waar mensen het hele jaar door deskundig begeleid kunnen worden: het eerste medicijnloze ziekenhuis van Nederland.

Door donaties, schenkingen en erfenissen wordt het mij meer en meer mogelijk gemaakt alle plannen te verwezenlijken. Wil jij ook een financiële bijdrage doen om de bovenbeschreven plannen te ondersteunen? Dan kun je een donatie doen op rekeningnummer NL07TRIO0784861250 van de stichting Diamond Foundation. De Diamond Foundation is een ANBI-stichting met een onafhankelijk bestuur speciaal opgericht om de visie van mij te helpen realiseren. Ik ben blij met elke vorm van ondersteuning, groot of klein!

Wil je meer informatie?

Menu