Mijn visie

Hieronder kun je lezen hoe ik na na mijn artsexamen in 1985 een visie heb ontwikkeld op de geneeskunde van de toekomst.

Na mijn artsexamen

Na mijn afstuderen in 1985 deed ik 30 jaar onderzoek naar de zin en onzin van alternatieve behandelingen van kanker. In die tijd had ik ook een eigen praktijk waarin ik mensen met kanker op weg hielp in de grote hoeveelheid aan alternatieve mogelijkheden.

7 dagen in de week hard werken

Om alle aanvragen van mensen met kanker te honoreren heb ik jarenlang 7 dagen in de week (zelfs ‘s avonds) praktijk gevoerd. Hoe hard ik ook werkte en hoe efficiënt ik ook werd, ik ontdekte dat ik per jaar hoogstens een paar honderd patiënten kon ‘helpen’, terwijl honderdduizenden mensen met kanker in Nederland een alternatief zoeken naast hun reguliere behandeling. En dan heb ik nog niks gezegd over de preventie van kanker!

Ik besloot een andere weg in te slaan

Eind 2015 besloot ik mijn praktijk te stoppen (voor zover dat financieel mogelijk was) om veel meer mensen met kanker te helpen hun weg te vinden. Ik begon met het schrijven van het Handboek kanker – Hoe je reguliere en alternatieve behandelingen optimaal kunt combineren. In dit boek beschrijf ik ook de geneeskunde van de toekomst en de nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van kanker. Daarnaast organiseerde ik twee grote theater-events onder de naam ‘De zoektocht naar genezing’. Tijdens deze events gaf ik deskundigen op het gebied van alternatieve behandelingen van kanker een podium.

Alle lezingen werden op video opgenomen en ze zijn de afgelopen jaren meer dan een kwart miljoen keer bekeken! De twee video-opnames van mijn lezing over het versterken van je zelfgenezende vermogens op 5 niveaus kun je hier gratis verkrijgen…

Het grootste medicijnloze ziekenhuis ter wereld

In 2015 ontmoette ik ook de Chinees Xie Chuan die in de jaren negentig in het grootste medicijnloze ziekenhuis van China had gewerkt. Dit ziekenhuis werd door meer dan 300.000 patiënten van over de hele wereld bezocht. In 2016 organiseerde ik meerdere 4-daagse workshops Zhineng (Oosterse oefeningen voor zelfgenezing) met deze Chinese leraar Xie Chuan. Aan deze Live-workshopsnamen inmiddels meer dan 500 mensen deel en bijna anderhalfduizend mensen volgden mijn met hem vormgegeven 21-dagen programma Zhineng Online

Het eerste medicijnloze ziekenhuis van Nederland

Xie Chuan vroeg mij of ik in Nederland een medicijnloos ziekenhuis (centrum voor zelfgenezing) wilde creëren. Dat raakte me en zijn vraag gaf een krachtige impuls aan mijn toekomstplannen. Mijn Facebook-berichten over het eerste medicijnloze ziekenhuis van Nederland werden in totaal meer dan 1.350 keer gedeeld. Dat is voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk en leerde mij dat veel mensen de wens hebben dat dit er komt.

Op zoek naar een plek voor het eerste medicijnloze ziekenhuis van Nederland

In 2018 heb ik onderzocht of het mogelijk is in Nederland een centrum voor zelfgenezing te creëren. Door donaties, schenkingen en erfenissen werd het mij meer en meer mogelijk gemaakt deze plannen ook daadwerkelijk te realiseren.

Door alle financiële hulp heb ik mij begin 2019 beperkt kunnen inkopen op centrum New Eden in Friesland. Daardoor kan ik het fysieke deel van mijn jaarprogramma’s voor mensen met kanker (een intensieve detox van lichaam en geest) op een fantastisch mooie plek uitvoeren. Hieronder een kleine sfeerimpressie van het centrum.

De volgende stap: de geneeskunde van de toekomst

Het wordt mij steeds duidelijker dat er nog een extra stap gemaakt moet worden. De geneeskunde staart zich blind op zieke mensen en vergeet preventie. Preventie staart zich niet zelden blind op het voorkomen van ziekte. Echte gezondheid echter heeft te maken met een gezonde planeet. Een planeet waarop we eco-systemen in balans brengen en waar we ieder mens aanmoedigen zijn talenten te ontwikkelen en dienstbaar te maken aan het geheel.

Wil je mij uitnodigen voor een lezing of workshopKlik hier

NEW EDEN: Een overkoepelende visie

Ik ben samen met een aantal professionele organisaties een overkoepelende visie aan het ontwikkelen die recht doet aan alle aspecten van gezondheid: het lichaam, de emoties, het denken, onze relaties, de samenleving, de aarde en de ziel van mensen. Eigenlijk omvat het een nieuwe manier van denken over hoe we omgaan met onszelf, elkaar en de aarde. Een nieuwe manier van samenleven en deze nieuwe manier proberen we samen te vatten in de naam van ons centrum: New Eden. In 2020 ga ik deze visie meer en meer naarbuiten brengen.

Wil jij mij helpen al mijn tijd en energie hieraan te besteden en de visie stap voor stap dichterbij te brengen? Dan kun je een donatie doen aan de stichting Diamond Foundation. De Diamond Foundation is een ANBI-stichting met een onafhankelijk bestuur speciaal opgericht om de visie van mij te helpen realiseren. Ik ben blij met elke vorm van ondersteuning, groot of klein!

Menu